A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program stratégiai környezetét a következő dokumentumok határozzák meg prioritási sorrendben:

 • Magyarország Partnerségi Megállapodása 2014–2020
 • Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014–2020
 • Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014–2020
 • Nemzeti Korrupcióellenes Program 2015–2018 (Intézkedési Terv 2015–2016);
 • a „Zöld könyv” releváns részei;
 • az E-közigazgatási Cselekvési Terv releváns dokumentumai;
 • a releváns országspecifikus ajánlások és az érvényben lévő Nemzeti Reformprogram.

 

A stratégiai dokumentumokban megállapított – a KÖFOP hatókörébe tartózó – gyengeségek összefoglalóan az alábbi területeket érintik:

1. A közszolgálat szervezési/szervezeti feltételei terén:

 • egyenetlen a fejlettség mind területi, mind funkcionális (szervezeti) értelemben,
 • a szervezeti változások nem kiszámíthatóak,
 • a stratégiai célok egységes iránya nem felismerhető, a célok széttartóak.

2. A bürokrácia terén

 • a lakosság és a vállalatok által érzékelhető adminisztratív terhek a közigazgatási eljárásokban magasak.

3. Az elektronikus megoldások és szolgáltatások terén:

 • sok területen gyengék (magasabb szolgáltatási szintre alkalmatlan) az elektronikus megoldások,
 • szigetszerű megoldások jellemzőek.

4. A közszolgálati humánerőforrás terén:

 • a nagy személyi fluktuáció alacsony motiváltsággal párosul,
 • a vezetési módszerek nem készek a változások kezelésére.

5. Az átláthatóság és etikus működés terén:

 • a hatékony korrupció-megelőzést lehetővé tevő jogszabályi- és intézményrendszer kialakítása önmagában nem érhet célt, mivel az érintett szervezetek személyi állománya nem rendelkezik ezekről naprakész információkkal, illetve nem képes a nemzetközi követelményeknek is megfelelő szemléletmód, készségtár gyakorlati alkalmazására.

6. A közszolgáltatásokat érintő területi és központi döntéshozatalhoz szükséges információellátás terén:

 • közszolgáltatások terén heterogén területi és ágazatai adatbázisok léteznek, amelyek között nem megoldott a kapcsolódás/kommunikáció.

 

A felsorolt gyengeségek az alábbi fejlesztési szükségletekre mutattak rá:

1. A szervezési/szervezeti feltételek terén:

 • a szervezeti struktúra konszolidálásának szükségessége,
 • a közigazgatás szervezeti rendszerének fejlesztése.

2. A bürokrácia terén:

 • az adminisztratív terhek csökkentésének szükségessége,
 • a munkamódszerek korszerűsítésének szükségessége.

3. Az elektronikus megoldások és szolgáltatások terén:

 • a közigazgatási szolgáltatások és közigazgatási eljárásokat kiszolgáló belső folyamatok elektronizálásának szükségessége.

4. A humánerőforrás terén:

 • a közigazgatási kompetenciák fejlesztésének szükségessége.

5. Az átláthatóság és etikus működés terén:

 • a közigazgatás átláthatóságának kihívásai.

6. A közszolgáltatásokat érintő területi és központi döntéshozatalhoz szükséges információellátás terén:

 • a helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos információs bázis kialakítása.