Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz)

A digitalizáció a 20. és 21. század egyik meghatározó jelensége, amely alapvetően változtatja meg az emberek életét. Társadalmainkban az események egyre inkább a digitális térben történnek, és a rendszer minden szereplője folyamatos versenyt fut a technológiai megújulásért. A digitalizáció ezért alapjaiban határozza meg szűkebb és tágabb környezetünk következő évtizedeit. Az elért eredmények visszahatnak az emberek életminőségére, így az ország és a térség gazdasági teljesítőképességére, éppen ezért kulcskérdés, és a jövőbeni fejlődési potenciált alapjaiban határozza meg, hogy a digitális transzformáció és innováció milyen ütemben jelenik meg az egyes rendszerekben, és ezek hogyan járulnak hozzá azok fejlődéséhez vagy éppen lemaradásuk megakadályozásához.

 

A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz a digitális termékre irányuló kutatásfejlesztési tevékenység ösztönzésére, a kis- és középvállalkozások (KKV) digitális transzformációjára, a biztonságos és fenntartható digitális infrastruktúrákra, illetve a digitális készségek, képességek fejlesztésére és a hozzáférés javítására helyezi a hangsúlyt.

A program átfogó megközelítéssel kíván választ adni az újonnan felmerülő globális, technológiai, biztonsági és fenntarthatósági kihívásokra, valamint összekapcsolja az összes releváns szakpolitikát, megfelelve így a digitális transzformáció korának és az adatgazdaság növekvő szerepének. A négy prioritása integrált, egymásra visszaható rendszert képez, amelyben megjelenik,

-          az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás támogatása, amely hozzájárul a vállalkozások innovációs tevékenységének és digitális transzformációs folyamatának felgyorsításához, valamint a közszolgáltatások digitalizációjának folytatásához,

-          a zöld és hi-tech átállás, amely elősegíti a digitális megoldások elterjedését és az adatok felhasználásán keresztül a klímasemleges, körforgásos és reziliensebb gazdaságra való átállást,

-          a fizikai hozzáférés lehetőségeinek bővítése, amely hozzájárul a kiváló és biztonságos összeköttetés kialakításához,

-          az állampolgárok digitális kompetenciáinak fejlesztése, valamint a digitális oktatási ökoszisztéma fejlesztése, amely elősegíti a szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférést.

Menü

Főoldal

Navigáció